Gästblogg - Fanny Gustaver

I höstas skrev jag ett inlägg (http://ungiridsporten.blogg.se/2012/september/gastblogg-projektledaren-fanny-gustaver.html) i samband med att jag påbörjade arbetet med projektet Framtidsspaning 2.1. Syftet var att hitta nya engagemangsformer som även passar unga tävlingsryttare, eftersom de i dagsläget är underrepresenterade bland förtroendevalda.

Jag fick i uppdrag att ta reda på:

  • Hur engagerar sig unga tävlingsryttare i Svenska Ridsportförbundet idag?
  • Vad beror det på att få unga tävlingsryttare är engagerade på central nivå inom SvRF idag? Vad skulle öka intresset? 
  • Hur kan SvRF ta vara på och skapa möjligheter för ett ökat engagemang bland unga tävlingsryttare på central nivå inom organisationen?

För att ta reda på det tog jag fram en webbenkät som skickades till 1000 unga tävlingsryttare samt att jag gjorde telefonintervjuer med både ryttare och ledare. Undersökningarna visade att en stor del av de tävlande ungdomarna är engagerade på så sätt att de hjälper till när deras klubb anordnar tävlingar men det är få som har uppdrag i exempelvis ungdomssektion eller tävlingssektion. Det visade sig även att många är intresserade av de beslut som fattas inom SvRF och att de gärna vill vara med och påverka besluten. Däremot är det få som vet hur SvRF fungerar och hur de ska gå till väga om de vill vara med och påverka.

En slutsats blev att unga tävlingsryttare behöver mer information om hur de ska gå tillväga om de vill vara delaktiga. Ett förslag är arrangera en ungdomsledarkurs som är mer inriktad på de som vill vara ledare inom tävlingsverksamheten. Ett annat förslag är att representanter från Centrala Ungdomssektionen, Tävlingssektionen, med flera kan vara synliga på tävlingsplatser i högre grad både för att sprida information och för att ta emot förslag och önskemål från de tävlande.

En annan slutsats var att unga tävlingsryttare har ont om tid eftersom deras sportsliga satsning kräver mycket tid. Därför har de inte möjlighet att sitta i styrelser och avsätta tid för regelbundna styrelsemöten. En lösning på det är att göra det enklare att påverka hemifrån, till exempel via en webbaserad medlemsportal. När det ska tas beslut som rör unga tävlingsryttare skulle man även kunna tillsätta referensgrupper där de som deltar får möjlighet att arbeta med den frågan under en begränsad tid.

Det är några av de förslag som jag lade fram i rapporten! Sedan den blev klar har jag presenterat den för Centrala Ungdomssektionens styrelse, Förbundsstyrelsen, Tävlingssektionen och i fredags för Ridskole- och utbildningssektionen. Det är jätteroligt att det finns ett sådant brett intresse och att man är intresserad av att arbeta på många fronter.

På CUS nästa styrelsemöte, 9-10 februari, kommer vi att fastställa en handlingsplan för hur vi arbetar vidare med förslagen. Efter det återkommer vi med mer konkreta exempel på vad som kommer att hända under året!

Fanny Gustaver, Projektledare. 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

Mailadress: (publiceras ej)

Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0