Vad säger enkäten?

Hej!
 
I senste inlägget berättade jag om mitt porjketarbete och den enkät som jag skickade ut.
Idag tänkte jag redovisa svaren på enkäten som många av er säkert har bidragit till genom att besvara enkäten.
Läs gärna om ni tycker det verkar intressant :) 

Totalt svarade 71 personer på enkäten. Målet var att få in runt 100 svar eftersom det ger en hyfsad överblick, ett hum över vad som motiverar ideella ledare inom ridsporten. Största delen av respondenterna var kvinnor, 86 %, vilket speglar könsfördelningen inom ridsporten total sett där andelen kvinnor är ungefär 85 %. Respondenterna finns representerade över hela landet. Många av respondenterna är engagerade på flera olika nivåer inom Svenska Ridsportförbundet med deflesta svaren har representation från distrikts- och central-nivå.


Enligt enkätsvaren började de flesta att engagera sig på eget initiativ samt genom kompisar. En hyfsat stor andel började engagera sig genom sin ridlärare/tränare och ett fåtal genom föräldrar. Som andra alternativ har svar kommit fram att man började engagera sig genom barnen, Facebook eller efter förfrågan från valberedningen.

Det är härligt att se att så pass många har börjat engagera sig på eget initiativ eftersom de visar att det har skett genom eget intresse. Det är ingen som har tvingat eller pressat dem, utan de har själva tagit initiativ till engagemanget. Enligt enkäten är även ridlärare/tränare en viktig del till människornas engagemang. Det är viktigt att de pushar och stöttar för att hjälpa till att behålla det ideella engagemanget inom organisationen. Jag tror att de har en stor påverkan på de aktiva inom sporten genom att verka som förebilder för sina elever. Det är även intressant att det kommit som en egen kommentar att man började engagera sig genom barnen. Föräldrar är en viktig del inom organisationen och deras engagemang bör tas tillvara på. Facebook är ett annat forum som kan ses som en del i att hitta nya potentiella ideella ledare. Personligen hade jag upplevt det som lättare att visa att jag är intresserad av att engagera mig ideellt genom att ta kontakt via Facebook. Särskilt om man är ny inom sporten eller på sin klubb och inte känner så många.  


 När det gäller frågan kring vad som motiverar till ideellt engagemang inom ridsporten, toppar helt klart glädje och gemenskap. Att kunna påverka, personlig utveckling och att göra saker för andra motiverar också till viss del och ett fåtal motiveras även av upplevelser. Endast två stycken av totalt 71 stycken enkätsvar redovisar att de motiveras till engagemang genom privat vinning. Att utveckla ridsporten, se barn och ungdomar utvecklas samt att få utmärkelser för sitt engagemang är andra område som motiverar. 


I åldersgruppen 15-25 år är det god spridning kring vad som motiverar till ideellt engagemang, men glädje, gemenskap och att kunna påverka sticker ut med glädje i toppen. I åldersgruppen 26-40 år får de flesta alternativen jämna resultat, medan gemenskap dominerar i åldersgruppen 41-65 år. De två personer som motiveras till ideellt engagemang genom privat vinning befinner sig i åldersgruppen 41-65 år.

Enkäten visar att majoriteten av de som har svarat tror att de kommer fortsätta vara ideellt engagerade resten av livet. Några har kommenterat att de kanske kommer ta en paus men förhoppningsvis vara engagerade livet ut. Man skriver även att man kommer vara ideellt engagerad så länge det är roligt och tiden räcker till, möjligtvis att man kommer vara engagerad på en annan nivå inom ridsporten jämfört med idag. Om man tittar specifikt per ålderskategori ser man att den största andelen som tror att detta kommer bli deras sista år som ideellt engagerade finns i åldersgruppen 41-65 år.

Jag får ofta höra att det ideella engagemanget håller på att dö ut på grund av att ingen vill engagera sig ideellt längre. Därför är det extra kul att studera resultatet som kommer fram i enkäten kring hur länge man tror att man kommer fortsätta vara ideellt engagerad. Majoriteten tror att de kommer fortsätta resten av livet och så är det även för ungdomarna. 


 Alla respondenter har svarat att det ideella engagemanget har gett dem något som de har haft nytta av privat. Engagemanget har bland annat gett dem ledarutbildning, bra meriter till CV, kontakter, glädje och personlig utveckling. Det är endast tre stycken av totalt 71 stycken som har svarat nej på frågan, har det ideella engagemanget gett dig något som du har haft nytta av privat?


Hör gärna av er om ni vill ha mer info eller undrar över något!
Kram Madde 


 

 

 
 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

Mailadress: (publiceras ej)

Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0